آکورد هوامو نداشتی از محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani – Havamo Nadashti Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Dm


Dmهوامو نداشتی Cmهوایی شدم

Dm  چه کابوسِ بی اB♭نتهایی شدCmم

Dmنگاهت منو زیرCmو رو میکنهDm

Dmمنو با دلم رو Cmبه رو B♭میکنهCm

منو دستِ بسته E♭تو و قلبِ خسته

Dmکه هر رسیده یCmه جاشوDm شکستهGm

ولی حسنِ عاE♭شق به دیووDmنگیشه

یه وقتایی کوهم Cmدلش ابری میشهB♭

ابری شو Cmخاطره هاتو Fببار

بارون شو B♭یادِ من عشقو E♭بیار

من میرسم Dmبه تو آخرِ کار ، با Gmرون ببارG

من بیقرCmارِ توام بیقرFار ،

بیرون بیارB♭م از این انتظارE♭

عاشق شدFم مثل ابرِ Dmبهار ، بارون Gm ببار  D

پریشونمE♭ امــــــا Dmپریشونترم E♭کن

Dmفقط از تو میخواE♭م یه کم Cmباورم Dکن

هوام از Gmنفسهات دFاره جون E♭میگیـرFه

نفس میکشم E♭تا خیالتCm نمیرهD

ابری شو خاطره هاتو ببار …

من بیقرCmارِ توام بیقرFار ،

بیرون بیاB♭رم از این انتظارE♭

عاشق شدFم مثل ابرِ Dmبهار ،Gm بارون ببارGm

 

5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید