آکورد هواتو کردم از محمد علیزاده

آکورد گیتار هواتو کردم از محمد علیزاده

Mohammad Alizadeh –  Havato Kardam Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Cm


هواتو کرCmدم منِ حیروG#ن تو این روزا هوA#اتو کردم
دلمGm میخوادت میخوام بیامFmتو آسمون دورت بگرD#دم
هواییCm میشم همون روزG#ا که میبینم هوA#امو داری
میخوامGmبدونم تا کی میخوایFm ببینیو به رD#وم نیاری
دلموCm دست تو دادم منِ دA#لتنگ احساسی
نمیذارG#ی که تنها شم تو رو منD# خیلی حساسی
دلمو دست Cmتو دادم دلموآA#سمونی کن
همیشهG# مهربون بودی دوبارD#ه مهربونی کن
چه روزا حاCmلمو دیدی ، چه شباFmیی که رسیدی
تو A#صدای دلِ تنهاG#ی منو شنیدGmی
تو که درداCmمو میدونی
تو که چشماFmمو میخونی
بده بازA#م به دل G#من یه Gmنشونی

دلمو دست تو دادم …

 

نت و تبلچر های محمد علیزاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا