آکورد من دوست دارم از رضا صادقی

آکورد گیتار من دوست دارم از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Man Doset Daram Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی Fm

نت و تبلچر های رضا صادقی

 

تو این Fmشهر به هرکی شبیهِ Cmتوئه

بهش بیE♭ اراده نگاه B♭mمیکنم

میدونم C#که نزدیکِ منB♭m نیستی

میدونمE♭ دارم CmاشتباهFm میکنم

تو نیستیوFm من مثل دیوCmونه ها

دارم E♭زیرِ بارون قدم B♭mمیزنم

تو روC# اونقدر از خدا B♭mخواستم

حواE♭سِ خدا Cmرو هم به Fmهم میزنم

Fmمثل یه دیوC#ونه م Cmدلتنگو B♭mبارونی

E♭اشکام سر میره توA♭ هر خیابونی

C#قلبم ترک خورده حالِ B♭mبدی دارم

E♭هیچوقت نفهمیدی Cmچقدر Fmدوسِت دارم

Fmمثل یه دیوC#ونه مCmدلتنگو B♭mبارونی

E♭اشکام سر میره تو A♭هر خیابونی

C#قلبم ترک خورده حالِ B♭mبدی دارم

E♭هیچوقت نفهمیدی Cmمن دوسِت دارمFm

A♭هربار باریدم E♭هم بغضِ بارونا

دستاتو کم دارم تو C#این خیابونا

هر B♭mگوشه ی این شهر تو E♭هر پیاده رو

هربار حس کردم این Cmجای خالی روFm

 

مثل یه دیوونه م دلتنگو بارونی …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید