آکورد مرد دیوونه از رضا صادقی

آکورد گیتار مرد دیوونه از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Marde Divouneh Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی G#m

نت و تبلچر های رضا صادقی


یکی تو دردG#m میخوابه یکی با غصه پا D#mمیشه

یکی با دستِ C#mخالی هم Eرفیقِ F#آدما G#m میشه

یکی دلگیره از Eدنیا یکی داغون وD#m افسرده

یکی تو هر مسیرC#mی رفت از D#mاون اول زمینG#m خورده

یکی از G#mتو همین روزا D#mاز این C#mزندونF# جدا G#mمیشم

شبا Eبا عشق میخواD#mبم سحرC#m با F#خنده پا G#mمیشم

یکی از G#mتو همین C#mروزا از D#mاینC#m زندون F#جدا Eمیشم

شبا C#mبا عشق میخواD#mبم سحر C#mبا F#خنده پا G#mمیشم

هنوزم C#mمرده و G#mقولش سرِ این C#mعهد میمونمG#m

مبادا رو D#mبگردوBنی که بی C#mچشماG#ت نمیتونمE

Eجهنم باشه این دنیا C#mبهشتِ D#mمن همین C#mخونه ست

خدا Eرو بارها D#mدیدم بگید این C#mمرد دیوونهG#m ست ، دیوونهC#m– ست E

 

یکی از تو همین روزا از این زندون جدا میشم …

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا