آکورد قرص قمر از بهنام بانی

آکورد گیتار قرص قمر از بهنام بانی

 Behnam Baani –  Ghorse Ghamar Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Bbm


B♭mعاشقو در به درم تویی قرص قمرم
B♭mزده امشب به سرم که دلت C#رو ببرم
B♭mتویی طناز دلم محرم راز دلم
B♭mبس که دل F#بردی ازم Bدلبر و B♭mناز دلم
(B♭mدل دل شده دیوF#انه و مست
#gعاشق تر از این دل مگه هست
F#تا تو نفس و جان منی Fتا تو سر و سامان منی)2
B♭mعشقو مدیون توام آره مجنون توام
B♭mمن مجنونوF# ببین B♭mکه پریشوC#ن توام
B♭mتو که ماه F#و صنمی عاB♭mشقم شوF# یکمی
B♭mبا تو تویF# دل من Bکه نمی B♭mمونه غمی

 

نت و تبلچر های بهنام بانی

 

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا