آکورد دلواپسی از مسعود امامی

آکورد گیتار دلواپسی از مسعود امامی

Masoud emami –  Delvapasi Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Gm

 


Gmمن عادتم شده تنها بدونِ Cm تو  A♭ Cmهر روز راه A♭برم تو این Gmپیاده رو

Gmمن عادتم شده چیزی نخوام Cmازت A♭ Cmفکرِ منو نکن A♭خوبم گلم Gmفقط

Cmدلواپسِ توام که ساده میشکنی

B♭کوهِ غمی ولی حرفی نمیزنی

A♭میترسم از پسِ دردات بر نیای

Gmمن عادتم شده چیزی ازم نخوای

Cmدلواپسِ توام A♭که ساده میشکنی

B♭کوهِ غمی ولی حرفی نمیزنی

A♭میترسم از پسِ دردات بر نیای

Gmمن عادتم شده چیزی ازم نخوای

Gmدرداو خستگی A♭مالِ خودتGm شده

چیزی نمیگیو Fmاصرار بیخوده

Gmاصرار Cmمیکنم Cmانکار Gmمیکنی

Fmحرفای Fmقبلتو Fmتکرار Gmمیکنی

Cmاین که تو میگی من B♭تنها کسِ توام

Cmدنیاییه ولی دلواپسِ Gmتوام

 

دنبالت ميام …

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا