آکورد خوب شد از همایون شجریان

آکورد گیتار خوب شد از همایون شجریان

 Homayoun shajaran – Khoub Shod Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Cm

 

راهCm امشب میبرت سوD♭یت Cmمرا ، میکشد در Cmبندِ گیسوD♭یت Cmمرا

گاه لیلا Cmگاه مجنون D♭میکند ، گCmرگ و میشِ Cmچشمِ آهوD♭یت Cm  مرا B♭m

من تو را بر Fmشانه هایم E♭میکشم D♭یا تو میخواCmهی به گیسوD♭یت مرا

زخمها زد Fmراه بر E♭جانم ولی D♭زخمِ عشق Cmآورده تا کوD♭ یت Cm  مرا  B♭m

خوب شد Fmدردم دوا Cmشد خوب شد

دلB♭m  به  D♭عشقت ، به عشقتCm مبتلا شد B♭mخوب Cmشد

خوب شد Fmدردم دوا D♭شد خوب شد

دل بهB♭m عشقت ، به Cmعشقت مبتلا شد B♭mخوب Cmشد

 

راه امشب میبرت سویت مرا …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید