آکورد خسته ام از محمد علیزاه و میثم ابراهیمی

آکورد گیتار خسته ام از میثم ابراهیمی و محمد علیزاده

 Meisam Ebrahimi & Mohammad Alizadeh – Khaste am Guitar Chord

ریتم 4/4 گام اصلی Dm


Dmخسته ام مثل یه قایقِ شکستهGm ام

که چشم رو دردِ دنیا Fبسته ام

چشای بسته ی تو E♭کی میبینه غصه ی Cmمنو

Gmخسته ام که دیگه کوله باروDm بسته ام

غمِ تو میمونه رو Cmدستم

E♭چه بد دادی جوابِ Cmگریه ها و غصه خوردنوB♭ Dmدلت نخواست بمونیوGm باهام یه حسِ تازه تر بسازیDm Dmدلت نخواست خطر کنی بیای

Fهمش میترسیدیE♭ ببازی

E♭دلت نخواست نگو نشد ، میشد ،

Cmاگه میخواستی اما رفتی ،

E♭با اینکه خستم عاشقمDm Dmدلم میخواست یه جور Gmدیگه

میشد تهِ مسیرِ زندگیمونDm Dmدلم میخواست تا آخرش یه ریز

Fادامه داشت این عاشقیمونE♭ E♭دلم میخواست تموم نشه نری ،

تو Cmبهتری از هرکی دیدم ،

E♭حالا میفهمم عاشقمDm Dmخستم تو نیستی من همیشه هستمGm

برات مهم نیست حتی Fیه کم

که کشتیِ دلِ من E♭اینجوری به غرقِ گل Cmنشست

Gmخسته ام برای تو یه حسِ مبهممDm

آخه چی میدونی تو از Cmغمم

E♭چجوری تو نفهمیدیCm چی میشه خیلی فاجعهB♭ ست

 

دلت نخواست بمونیو …

Dmدلت نخواست بمونیو Gmباهام یه Gmحسِ تازه Gm6تر بسازیDm

دلت نخواست خطر کنی بیای Fهمش میترسیدیE♭ ببازی

E♭دلت نخواست نگو نشد ، میشد ،

Cmاگه میخواستی اما رفتی ، باD# اینکه خستم Dmعاشقم

 

نت و تبلچر های محمد علیزاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا