آکورد خاطرت تخت از محمد علیزاده

آکورد گیتار خاطرت تخت از محمد علیزاده

Mohammad Alizadeh –  Khateret Takht Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Em


Emاین روزا تنها Amساکت و بی انگیزه

Dاشکهای گرمم Bmبه موژه هام Emآویزه

آخه تو چجوری Amمیری ولی میمونی

Dبیچارت میشم Bmتو هوایه Amبارونی

Amمونده تو Emیاد

چقدر Gخاطره دارCم از تو ایEm داد

Gوای از این Dدل گرCفتم در اDحساساتموEm گل

AmمیدونیEm رفت

همه Gفکر و خیاCلت خاطرتEm تخت

Gدنیا نامردD تو رو گرCفت منو Dتنها ترم Emکرد

عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق Bmبمونی

Dکاری از من بر نمیاد تو نجات هردوCمونی

میشد Bmبمونی

 

نت و تبلچر های محمد علیزاده

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید