آکورد بیستو یک روز بعد از مهدی یراحی

آکورد گیتار بیستو یک روز بعد از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Bisto Yekrouz Ba,d Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Em


یه Emگوشه ی این Bmشهر یه Cقصه ی کوBmتاه

یه Emکوچه ی Bmبن بستCکنارِ یه ایستگاBmه

( Amتنها تو با من Bmهمراه ) ۲

درEmدامو گرفتی Bm  تا  Cخوب باشه Bmحالم

EmنذاشتیBm بگیره Cهوای Bmخیالم

Amدستات آرامشم Am داد  Bm

هیشکیEm نمیبینه Dبعد از تو Cمیپاشم

پر میشم از Dخالی دیگه نمیتوBmنم شکلِ خودم Amباشم

آیندموD بی تو ندیده Cمیفروشم

میترسم از Dدوریت از اینکه برBmداری دستاتو ازEm دوشم

Dهیشکی Emنمیبینه Dبعد از تو Cمیپاشم

پر میشم از Dخالی دیگه نمیتوBmنم شکلِ خودم Amباشم

آیندمو Dبی تو ندیده Cمیفروشم

میترسم از دورBm یت  Amنرو از Emآغوشم

تکرارِAm اسمته تمومِEm دفترم

این Amخونه بعدِ تو میرEmیزه رو سرم

سایت Amکم شه Bmبارون میشم

Emخاموش Bmمیشه Cآتیشم

 

هیشکی نمیبینه بعد از تو میپاشم …

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا