آکورد به من نگو عاشق از روزبه بمانی

آکورد گیتار به من نگو عاشق از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Be Man Nagou Ashegh Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m

 

توF#m رو بیچاره کنه پای خودش که چی بشه

خودشو پای تو بیچاره کنه عاشقته

اون که دکمه های پیراهنتو میبنده نه

اون که پیراهنتو پاره کنه عاشقته

به من نگوBm عاشق به من که ترسیدم

به من که روزای پس از تو رو هم F#mدیدم

به من نگو Bmعاشق به این منِ پاسوز

به من که تونستم نبینمت یک F#m روز

نه رفتی از Emقلبم ، نه کم شد Gاز دردم

نه مردم Aاز دوریت ، نهF#m زندگی Bmکردم

(میسوزBmم از اEmینکه Bmغمگینی

چراEm   یه Bmشب حالِ Gمنو Aنمیبینی

Gبیزارم F#m  از    Gاون منِ F#mسابق

Gتو رو خدا F#mدیگه به من نگوBm عاشق) ۲

با اینکه Emداغونی با اینکه F#mدلگیری

تاوانِ زEmخماتو از من نمیگیریBm

گفتی نباGشی هم Aسر میکنیG با من

رفتی و سرA کردی عاشقF#m تویی یا منBm

میسوزم از اینکه غمگینی …

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

 

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید