آکورد گل پونه از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار گل پونه از محسن ابراهیم زاده

 Mohsen Ebrahim Zadeh –  Gole Pouneh  Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Dm
Dmگل پونه خودش میدونهC اگه بره B♭دنیام یه زندونه Dmواسه همه بیقراریامC میدونه دوا و درمونه Fدلِ پونهC گیره ، Dmآخه بهوFنه گیره Cبگو اصلا B♭نشسته تا Fبهش بشم Amخیره Dmاگه به منB♭ باشه ، Cستاره های آسموAmنو براش B♭میکنم فرشِ زیرِ پاهاش ، Gmکه عوض بشهAm حال و هواش B♭اگه به من Cباشه ، ستارهAm های آسمونو براش B♭میکنم فرشِ زیرِ پاهاش ، Gmکه عوض بشهAm حال و هواش Dmدل تو رو میخوادGm کوتاه Amنمیاد ، حتی اگهC بشه یه دیوونه Amتا هستی خوبه B♭حالِ گلِ پوAmنه ، همین علاB♭قه خوب و عالیه Gm که بینموAmنه Fدلِ پونه Cگیره ، Dmآخه بهوFنه گیره Cبگو اصلاB♭ نشسته تا Fبهش بشم Amخیره B♭اگه به من باشه ، ستارهC های آسموAmنو براش B♭میکنم فرشِ زیرِ پاهاش ، Gmکه عوض بشهAm حال و هواش B♭اگه به منC باشه ، ستارهAm های آسمونو براش B♭میکنم فرشِ زیرِ پاهاش ، Gmکه عوض بشه Amحال و هواش

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید