آکورد چی بگم از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh  – Chi Begam Guitar Chord 

 ریتم 4/4

Cmچي بگم كه خيلي تنGmهام Cmميدوني ياري نداGmرم
Cmچي بگم كه غير Gmغصه A♭ديگه دلداري نداGmرم A♭ديگه دلداري نداGmرم
Cmهيچ كسي پا نمي ذاGmره Cmبه سر و چه‌ي خياGmلم
Cmهيچ كسي نداد جواGmب A♭اين سوال بي جواGmبم A♭اين سوال بي جواGmبم
A♭ اين سوال بي جواGmبم A♭اين سوال بي جواGmبم
Cmهر كي اومد دو سه روGmزيCm از دلم بازيچه اي Gmساخت
B♭دلمم مث عروA♭سك B♭ساده بود A♭دل به دلش Gmباخت
Cmگله و گلايه اي نيست Gmگل و گلايه اي نيست
Cmبي وفايي رسم عشق Gmبي وفايي رسم عشق
B♭عاشقا تنها مي موA♭نن B♭تنهايي A♭مرام Gmعشق
Cmچي بگم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا