آکورد چی بگم از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh  – Chi Begam Guitar Chord 

 ریتم 4/4

Cmچي بگم كه خيلي تنGmهام Cmميدوني ياري نداGmرم
Cmچي بگم كه غير Gmغصه A♭ديگه دلداري نداGmرم A♭ديگه دلداري نداGmرم
Cmهيچ كسي پا نمي ذاGmره Cmبه سر و چه‌ي خياGmلم
Cmهيچ كسي نداد جواGmب A♭اين سوال بي جواGmبم A♭اين سوال بي جواGmبم
A♭ اين سوال بي جواGmبم A♭اين سوال بي جواGmبم
Cmهر كي اومد دو سه روGmزيCm از دلم بازيچه اي Gmساخت
B♭دلمم مث عروA♭سك B♭ساده بود A♭دل به دلش Gmباخت
Cmگله و گلايه اي نيست Gmگل و گلايه اي نيست
Cmبي وفايي رسم عشق Gmبي وفايي رسم عشق
B♭عاشقا تنها مي موA♭نن B♭تنهايي A♭مرام Gmعشق
Cmچي بگم .

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید