آکورد پناه از سیامک عباسی

آکورد گیتار پناه از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Panah Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Gm


Gmتو نبودی E♭من چیکار میکردم

Fبا غمی که شوDmنمو میلرزوند

E♭تو نبودی Cmکی نجاتم میداد

Fکی بهم آرامشو Dmمیفهموند

E♭تو نبودی Cmلحظه های سختو

Fبا کدوم معجزهDm سر میکردم

E♭تا کدوم شهر پرِ Cmتنهایی بود

Fدستای خالیو E♭قلبِ Dsus4سردم D

(B♭چطور میتونی فکر کنی

E♭که ممکنه یه روز برم

Fمنی که حتی از خودم B♭به تو پناه میبرم

Dmبه تو پناه میبرمG7 از اونچه Gفکر میکنی

Cmبه عشقFdim مبتلاترم ، مبتلاترم Gmآه) ۲

Gmابرِ گریه رو دو تا چشمام بود

B♭اومدی ابرا رو کنار زدی

Dmوقتی عاشقت شدم فهمیدم

Cmکه چقدر به زندگیم میوGmمدی

B♭من با من میونه ی خوبی نداشت

E♭حتی از خودم فرار میکردم

B♭اینو هر روز از خودم میپرسم

توDm نبودی من چیکار Cmمیکردم

 

چطور میتونی فکر کنی که ممکنه یه روز برم …

 

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید