آکورد وقتی میخندی از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار وقتی میخندی از احسان خواجه امیری

 Ehsan Khajeh Amiri –  Vaghti Mikhandi Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی C#m


وقتی C#mمیخندی مثل رویایی

کاش خودت Eمیدیدی که چقدرF#m زیبایی C#m

موجِ موهاC#mتو قایقا میفهمن

حالِ درEیاییتو عاشقاF#m میفهمن C#m

وقتیA هستی با تو شادم

G#mیادت دادم F#mعشقو تو حرEفام

Aمن که با تو این G#mدنیا رو دارF#mم چی میخوEام G# C#mمن یه جوریF#m عاشقم Bکه

قبلِ تو Eزندگی کرG#mدنمو Aیادم نیست

رگِ من G#mاینقدر نزدF#mیکی که نبضِ رو Bگردنمو F#mیادم C#mنیست

C#mمن یه جوریF#m عاشقم Bکه

ممکنهE زیر لبخندِG#m تو نابوAد بشم

من اسیرِG#m تو بشم F#mآزادم تو رهامB نکن که F#mمحدود C#mبشم

میدونم F#mدستِ خودت C#mنیست نمیتونیF#m این نباشیC#m

نمیتوAنی وقتِ خندهG#m ت اینقدر F#mشیرین C#mنباشی

تو نگاهم F#mمیکنی که C#mغرقِ دریا F#mشم که هستمC#m

منو ساAختن واسه اینکهG#m عاشقت F#mباشم که G#sus4هستم G#

 

من یه جوری عاشقم که قبلِ تو …

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا