آکورد نفس از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Nafas Guitar Chord

ریتم 3/4 گام اصلی C#m


خیس میشمC#m با تو هرشب G#m  زیرِ C#mبارونی که نیستG#m

دستتو C#mمحکم گرفتمG#m تو خیابونی C#mکه نیست

باشمو Eعاشق نباشم F# کارِ  Bآسونی که نیست

عاشقت C#mمیشم دوبارهG#m عاشقِD# اونی که نیستG#m

من خداییC#m با تو اینجا G#mاز تو C#mمیسازم کهG#m نیست

باید هC#mرشب روی رازی G#m پرده C#m بندازم که نیست

توE منو به بند کشیدی F#توی Bزندونی که نیست

عاشقت C#mمیشم دوبارهG#m عاشقِD# اونی کهG#m نیستB

عاشقت C#mمیشم دوباره G#mعاشقِD# اونی که نیستG#m

این همهF# تصویرِ زیبا تو زBمستونی که نیست

با جنونِ F#هرشبِ من جز تو Bمهمونی که نیست

نامه هامو C#mپاره کردم G#mوقتی میخوF#نی که Bنیست

هرچی اینجا C#mبا تو ساختمG#m خوب میدونی D#  که  G#m نیست

BعاشقتC#m میشم دوباره G#mعاشقِD# اونی که G#mنیست

غرق C#mمیشم تو سیاهِ G#mموجِ موهایی C#mکه نیستG#m

دورِ تو C#mمیگردم اینجا G#mدورِ میدوC#mنی که نیست

تو یه روزEی برمیگردیF# از خیاBبونی که نیست

عاشقم C#mمیشی دوباره G#mعاشقِ D#اونی که G#mنیست B

C#mعاشقت میشی دوباره G#mعاشقِD# اونی کهG#m نیست B

C#m عاشقت F# میشی B دوبا B ره  E عاشقِ C#m  اونی  D# – که  G#mنیست

 

نت و تبلچر های مهدی یراحی

 

4.6/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید