آکورد قلب ساعتی از احسان خواجه امیری

 Ehsan Khajeh Amiri – Ghalbe SaAti Guitar Chord

 ریتم 4/4


من بموA♭mنم یا برم تو چجوری G♭mراحتی

قلبِ منE وصله الان A♭mبه یه بمبِ G♭mساعتی

A♭mـــــAـــــBـــــD♭m 2

D♭m

توی قلبِ کوD♭mچیکم جاتو محکمA♭m میکنم

تا به تو اضاG♭mفه شه از خودم A♭mکم میکنم

Bهمه چیزم واD♭mسه تو چی بهم Bمیدی به جاش

حرفتو G♭mراحت بزن ، نگراEنِ من نباش

Aمن بمونم یا A♭mبرم تو چجوریG♭m راحتی

قلبِ منE وصله الان بهA♭m یه بمبِ Aساعتی

جز منِ A♭mساده بگو کی برات G♭mتب کرده بود

واسه توE اتاقشو A♭mکی مرتبG♭m کرده بود

A♭mـــــAـــــBـــــD♭m 2

نفسم D♭mدرنـمـیاد G♭mبه کی میسپاA♭mری منوD♭m

بی تو تمرD♭mین میکنم G♭mتو جوونی A♭mمردنوA

فاصله نگیرA♭m ازم G♭mکه بریB دق AمیکنمA♭m

با تو از G♭mاین پنجره شهرو عاA♭msus4شق میکنمA♭m

من بمونم یا برم تو چجوری راحتی …

G♭mـــــAـــــA♭mـــــBـــــD♭m D♭mـــــG♭mـــــA♭mـــــAـــــB

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

4.2/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا