آکورد قاب عکس خالی از سیروان خسروی

Sirvan Khosravi –  ِGhabe Axe Khali Guitar Chord

 ریتم 2/4


G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

B♭mاین روزا یه قابِ عکسِ خاA♭لی ام

خالیFm ام نمیدونی چه حاG♭لیم

G♭      A♭عالیB♭m ام درست مثل یه دیوA♭ونه

دیووFmنه چرا رفتی از اینG♭ خونه

G♭  نمیدA♭ونی B♭mبعدِ رفتنت چیA♭ شد

حتی آسمون ابری Fmشد

میدونم برنمیگردی G♭ولی خب ای G♭کاش A♭میشد B♭m

B♭mبعدِ تو دیگه حالِ من غمو A♭اضطرابه

Fmنبودی که G♭ببینی چقدر حالم خراG♭به-  A♭  –B♭m

B♭mمن با همه ی عشقم این خوA♭نه رو ساختم

Fmخیلی سخته بفهمی خوG♭نت روی آG♭به-  A♭   – B♭m

 

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

B♭mبگو هنوزم اسممو یادته A♭شبا صدام توی خوابته

Fmبگو اشتباه کردی G♭بعدِ من دلت غمـG♭ـگینو سA♭اکته B♭m

B♭mبدونِ تو دیگه همشA♭ بیتابم بیتابمو نمیخوابمFm

G♭نمیخوابم که یه لحظه فراموشی G♭نیاد سرA♭اغم B♭m

B♭mبعدِ تو آسمون آبی نیست A♭جز غم دیگه انتخابی نیستFm

فهمیدم که بدتر ازG♭ عشق دیگه هیچ G♭سرابیA♭ نیستB♭m

 

بعدِ تو دیگه حالِ من غمو اضطرابه  …

 

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــB♭m

A♭ـــــB♭mـــــA♭ـــــG♭

B♭mـــــA♭ـــــG♭ـــــG♭ـــــFm

4.8/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید