آکورد عمو زنجیرباف از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Amoo ZanjirBaf Guitar Chord

 ریتم 4/4


دBیوونه کیه عاG#mقل کیه جونور D#mکامل کیه
وBاسطه نیار به عزتت G#mخمارم
حوD#mصله ی هیچ کسی رو Bندارم
Bکفر نمیگم سوال دارم یک تریلی C#محال دارم
تازه داره حالیم میشه D#mچیکارم
Bمیچرخمو C#میچرخونم D#mسیارم
تاFزه دیدم حرف حساC#بت منم C#طلای نابت B#منم
Bتازه دیدم G#mکه دل دارم D#mبستمش
Bراه دیدم C#نرفته بود D#mرفتمش
جوابF# زنده بودنم مرگ نبود
C#مردن من مردن یک برگ نبودB
C#اون همه افسانه و D#mافسون ولش
Bاین دل پر خونF# ولش
F#دلهره ی گم D#mکردن گدارC# مارون ولش
تماشای پرنده ها بالای کاBرون ولش
Bخیابونا سوت زدنا F#شپ شپ بارون ولش
دBیوونه کیه عاG#mقل کیه جونور کاD#mمل کیه
Bدیوونه کیه G#mعاقل کیه جونور کاD#mمل کیه
D#mآوردی حیرونم کنی G#mکه چی بشه نه C#والله
D#mمات و پریشوB♭نم کنی C#که چی بشه نهG#m بالله
Bپریشونت نبودم C#من حیرونت D#mنبودم
Bتازه داشتم میفهمیدم G#mکه فهم من چقدر D#mکمه
Bاتم تو دنیای خودش حرD#mیف صد تا رستمه
Bگفتی ببند چشماتو وقت D#mرفتنه
Bانجیر میخواد دنیا بیاد آهنو فسفرش D#mکمه
F#چشمای من آهنگ انجیر شدن
C#حلقه ای از حلقه ی زنجیر شدن
B♭عمو زنجیر باف G#mزنجیرتو بناB♭زم
G#mچشم منو Bانجیرتو B♭بنازم
G#mعمو زنجیر بافB زنجیرتوB♭ بنازم
G#mچشم منو Bانجیرتو B♭بنازم
G#mعمو زنجیر باف Bزنجیرتو B♭بنازم
G#mچشم منوB انجیرتو B♭بنازم
G#mعمو زنجیر بافB زنجیرتو B♭بنازم
G#mچشم منو Bانجیرتو B♭بنازم

 

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا