آکورد صورتک از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Souratak Guitar Chord

ریتم : 4/4

اجرای تصویری آکورد صورتک

 

 


AmــــــB♭ـــــCـــــDm

کجاست اون خندهDm های کوCچیک

بپرس از Dmقابِ عکسِ رو Cمیز

چقدر یه B♭دفعه ریختیم بهم هی

ریختیم به هم Amهی

یه صورDmتک رو صورتاموCن همش فرارDm از اشتباهموCن

بخارِ باB♭رون رو شیشه است

و بارون همیشه است با Amغمش

B♭تو ذهنِ من تو جا گذاشتی یه Amمشت از خاطراتمونو

Gmتو نیستی من چرا بموAm نم B♭چجوری سر کنم جنوCنو   B♭ B♭تو این خیابونای تاریک زیاAmدن آدمای تنها

Gmکجای این شبِ شلوAmغی B♭صدامو میشنوی ازC اینجاB♭

یهB♭ کابوس بغل کرده شبهامو

Cنیستی Amنمیبینم فردامو

Gmباور نکرAmدم این تنها شدDmنو

C   میترB♭سم از این حالِ سردرگم

Cخستم همین Amبارو درکم کن

Gmبی تو نمیبینمAm هیچوقت خودB♭مو

B♭ـــــCــــــB♭ـــــB♭ـــــGmـــــAmــــــB♭ـــــAـــــAmـــــB♭ـــــــــــAmـــــB♭

تو ذهنِ من تو جا گذاشتی …

B♭تو این خیابونای تاریک زیاAmدن آدمای تنها

Gmکجای این شبِ شلوAmغی صدB♭امو میشنوی از Cاینجا

 

 

 

5/5 - (40 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا