آکورد شهر خاموشه از فریان

آکورد گیتار شهر خاموشه از فریان

 Faryan – Shahr Khamoshe Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی F#m


F#mشهر خاموشه جز منِ دیوونه کی Eبیداره

کاش امشب فکرِ تو دست از سرم Dبرداره

Bmمردم که بس که ریختم دردمو

Dتو قلبی که عشقش ازش C#بیزاره ، منِ بیچاره

F#mدرگیرم من هنوزم با خودم Eدرگیرم

Dدلگیرم بی تو حتی از خودم دلگیرم

Bmآخرش از دستِ تو تنها

تو این شهرِ شلوغ C#میمیرم ، آره میمیره

(F#mبعدِ تو من Dشدم تنهاترینE آدمِ شهر

شدم Dبا خودم غریبه با همه قهر

دیوونه میشم منC# آخرِ سر) ۲

F#mقلبِ من بگو واسه تو چیE کم گذاشت

تهش واسه دلِ Dمن چی داشت

نری بگی دوEسم نداشت

F#mرفتیو ندیدی بعدِ توE من چمه

گفتی برات دوری Dلازمه

دیگه میترسم من Eاز همه ، این حالِ C#منه

 

بعدِ تو من شدم تنهاترین آدمِ شهر …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا