آکورد شهرزاد از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Shahrzad Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Dm


تو رو ازDm دور دلم Gm6دید اما

AنمیدوAنست چه سرابی Dmدیده

منِ دیوونه Dmچه میدوGm6نستم

Aزندگی Aبرام چه خوابیDm دیده

نمیدونیDm نمیدونیGm ای عشق

Amکسی که Aجوونیشو رDmیخته بهC پات B♭

واسه اینکه تو رو از Aدست نده

چه عذابیGm چه عذابیDm دCیدB♭ ه  A

Dmآه ای دلِ Gmمغموم Aآروم باش Dmآروم

B♭ای حالِ ناA7معلومGm6 آروم باش Aآروم Dm

نیستیDm اما هنوزم Gm6کنارمی

Aنیستی اAما هنوزم DmاینجاCیی  B♭

روزی صد Gmهزار دفه Amمیمیرم

Gmاگه احساسGm6 کنم Aتنهایی

B♭هر کجا Dmرفتیو هر جا Gm6موندی

Aمنو بی خبر Amنذار B♭از  Amحالت B♭

اگه تنها B♭شدیو Aدلت گرفت

 

خبرم کن که بیام دنبالت

 

آه ای دلِ مغموم …

 

 

تبلچر های محسن چاوشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا