آکورد سپردم تورو از ماهان بهرام خان

آکورد گیتار سپردم تورو از ماهان بهرام خان

Mahan BahramKhan – Sepordam Toro Guitar Chord 

 ریتم 4/4 گام اصلی Fm 

 


سپردم Fmتو رو دستِ اون که

فقط داره E♭ادعا میکنه عاشقه

تو خوبیوD♭ من این شبای اخیر

حالم E♭بدتر از روزای سابقه

تو میخندFmیو آب میشه دلم

از این Cmغصه که میسوزونه منو

تو یادتD♭ نمیمونه حتی منو

منو Cmامشبو قصه ی رفتنو

هر لحظه بیFm تو حتی تو خوابم

مثه یه کCmابوسه میده عذابم

بی تو این D♭آدم یه چشمش خونه

یه چشمش از Cmاشک شبا گریونه

تو ازم Fmدوری دل کندی از من

کارِ منCm اینه از چشمات خوندن

من بیقراD♭رم دلشوره دارم

نمیشه Cmجز تو اسمی بیارمFm

داره Fmمیتپه قلبم از اضطراب

یه E♭احساسی داره منو میخوره

تو نیستیو D♭دوری از اینجا

ولی ببین E♭خونه از خاطراتت پره

تو نیستیو Fmرفتیو تنها دلم ب

ه این Cmخاطراتِ قدیمی خوشه

هوایی D♭که از عطرِ تو خالیه

منو Cmذره ذره داره میکشه

 

هر لحظه بی تو حتی تو خوابم …

تو Fmرفتی رو شونه هام چیزی جز

یه D♭کوهٍ پر از غصه وE♭ درد نیست

ببین D♭بعدِ تو Cmدستای B♭mهیچکسی

به انداCmزه ی دستِ من D♭سرد نیست

 

تو نیستیو رفتی تنها دلم …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا