آکورد سال درد از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi – Sale Dard Guitar Chord

ریتم 6/8

Dmیه شب باوراموGm یه جوری Amشکستن Gm که فکر کردمDm حتی B♭خدا قهره باAm من
Dmحالا اشکِ شوقم Gmدارم میدرAmخشم Gmتو برگشتی Dmتا من ،B♭ خدا روAm ببخشم
چرا B♭از همه آدماAm میگذری که Cدنیا رو با من B♭تماشا کنی
Dmتو که میتونستی Amبرای خودت B♭ یکی Cبهتر از Dmمنو پیدا کنی
B♭کجا بودی تو این همه Amسالِ درد  که منC زندگی کردم اینB♭ مردنو
Dmتو پاداشِ صبرو Amسکوتِ منی  B♭چرا دیرC شنیدی صدDmای منو
Dmباید قصه مونو به دنیا بگم  به اGmونا که به عشق بدبین شدن
بهAm اونا که میترسن از Fاعتماد اونGmا که به Gm6تنهایی نفرDmین شدن
B♭من از باورِ مرگ دارم میام Cتو واسم مثل فرصتِ آخری … B♭به چشمای متروکه ی من بگو
Dmچرا از همه آدماAm میگذری که Cدنیا رو با من تماB♭شا کنی
Dmتو که میتونستی Amبرای خودت یکیB♭ بهتر ازC منو پیدDmا کنی

4.2/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید