آکورد درکم کن از مانی رهنما

آکورد گیتار درکم کن از مانی رهنما

Mani Rahnama – Darkam Kon Guitar Chord 

 ریتم 4/4 گام اصلی Gm 

 


تردیدِ تو Gmما رو  از ریشه سوزوFmنده

Fmیک GmلحظهA♭ درکم کنB♭ یک جای این A♭تقویم

کی گفته عشقِ Gmمن  Fmما سهمِ هم Gmنیستیم

Gmیک A♭لحظهB♭ درکم Cmکن ای آخرین A♭همدم

گناهِ منGm این بود  که عاشقت Fmبودم

Fmیک GmلحظهA♭ درکم B♭کن حالا که دلگیرA♭م

حالا که Gmمیسوزم  Fmحالا که Gmمیمیرم

(Cmیک عمره که میخوام Fmراهیِ فردا شیم

B♭اما نمیذارن E♭همپای هم باشیم

A♭حالا که این راهو با Fmگریه طی کردیم

B♭باید که از مرزِ خوFmشبختی GmبرگردCmیم) ۲

Gmتو شرجیِ Fmچشمات اندوهی Gmپنهونه

که رازِ طوCmفانِ این مردِ A♭دلخونه

بی تو گمم B♭توی رگبارِ Gmتنهایی

اشکامو باور A♭کن کجای دGmنیایی

کجای دFmنیاییکجای دGmنیایی

Gmپشتِ کدوم Fmظلمت چشماتو Gmگم کردم

که از هراCmسِ تو نمیشه برA♭گردم

پر میکشمB♭ از شب تو اوجِ Gmویرونی

هنوز دوسِتA♭ دارم چرا پریشوGmنی

چرا پریشوFmنی چرا پریشوGmنی

 

یک عمره که میخوام راهی فردا شیم …

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید