آکورد خوزستان از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Khoozestan Guitar Chord

 ریتم 6/8


C#mتنهای تنهای تنهایی
Eمظلوم مظلوم مظلومی
F#mبی یار بی یار بی یاری
Eخوزستان خوزستان خوزBستان
C#mبی دردا خوابیدن خوابیدن
Eنامردا خوابیدن خوابیدن
F#mاما تو بیداره بیداری
Eخوزستان خوزستان خوزستاBن
C#mای مردم ای مردم ای مردم
C#mبارون کو بارون کو بارون کو
F#mای بارون ای بارون ای بارون
Eکارون کو کارون کو کارون Bکو
C#mاز خاکت از نفتت از خونت
C#mشب دستش رنگینه رنگینه
F#mای قاضی ای قاضی ای قاضی
Eشب جرمش سنگینه Bسنگینه
Aبمب بارون بمب بارون بمب بارون
Bطیاره طیاره طیاره
Aنارنجک نارنجک نارنجک
Bخمپاره خمپاره خمپاره
C#mاین ظلمه وقتی که زالوها
C#mتو جیب این مردم میلولن
F#mوقتی که خیلی از این مردم
Eبی پوله بی پوله بی پوBلن
C#mای قاضی مردم چی میگن
C#mآبادی آبادی آبادی
F#mای قاضی این مردم چی میخوان
Eآزادی آزادی آزاBدی

جان آرا جان آرا جان آرا

خوزستان تنهای تنها شد

خوزستان از اشک این مردم

دریا شد دریا شد دریا شد
C#mای قاضی مردم چی میگن
C#mآبادی آبادی آبادی
F#mای قاضی این مردم چی میخوان
Eآزادی آزادی آزاBدی

نت و تبلچر غمو شادی از محسن چاوشی با فرمت GuitarPro+Pdf

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا