آکورد حواسم نیست از بابک مافی

Babak Mafi – Havasam Nist Guitar Chord 

ریتم 2/4 

اجرای آکورد حواسم نیست


 

Emباز خوندم واسه Fتو
DmهمونجوAm ری F هنوز موندم واسه Emتو
EmمیمیرFم بگیG به من احساAmستو
AmمیمیرمEm EmمیمیرمDm DmمیمیرمEm حواسم Amنیست شدFی همه کس منEm Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm حوAmا Gسم Fنیست Fشدی همه کس Emمن
Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm Amهمه دیدن کهDm میخندم Amوقتی اینجاEmیی
Gهمه دیدن Fکه میمیرم Emوقتی تنهاییAm Cواقعی بود Dmته چشمام Amهرچی میدEmیدی
Gهرچی خوندم Fهرچی گفتم هرEmچی میشنیدAmی
Amحواسم نیست Fشدی همه کس Emمن
Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm

 

نت و تبلچر حواسم نیست از بابک مافی

 

5/5 - (13 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید