آکورد تو از کجا پیدات شد از امیرعباس گلاب

آکورد گیتار  تو از کجا پیدات شد از امیرعباس گلاب

AmirAbbas Golab– To Az Koja Peidat Shod Guitar Chord

 ریتم 4/4


A#mتو از کجا پیدC#ات شد D#mکه با دلم A#mحرف G#زدی

F#من عاشقِFm این رابطه م A#mبه زندگیمFm خوش F#اومدیFmــــــA#m

A#mتو از کجا پیدC#ات شد D#mتو بازیِ بی A#mقاعده

F#به ذهنممFm نمیرسیدA#m خدا تو روFm به منF# بده FmــــــA#m

A#mشلوغو گرمو Fmروشنی F#درست عینِ زندG#گیم

من Fmچشم وا کردموD#m تو افتF#ادی بینِ G#زندگیمA#m

A#mدروغ میگفتمFm ولی F#کنارِ تو باورG# شدم

منFm خوب بودم قبلِD#m تو بعد F#از تو من G#بهتر F#شدم  G#

(وقتی دلت ازA#m دست رC#فت یعنی یکیFm دنیات شدA#m

یعنی بپرFmسی هی C#ازش تو از کجا Fmپیدات شد F#

تو از کجا Fmپیدات A#mشد ) ۲

G#ــــــF#ــــــFmــــــD#mــــــG#ــــــD#mــــــC#ــــــA#m

A#mــــــG#ــــــD#mــــــFmــــــA#mــــــG#ــــــD#mــــــC#ــــــA#m

بذارA#m گاهی G#قلبِ تو F#برام یه باوG#ر بشه

منFm قول میدم بعدD#m از این F#زندگی بهترG# بشهA#m

A#mنگاهم Fmمیکنیو به F#عشق برG#میخورم

C#میخندی از تهِ D#mدل من F#خنده هاتوG# میشماF#رم  G#

 

وقتی دلت از دست رفت یعنی یکی دنیات شد …

G#ــــــD#mــــــC#ــــــA#m

 

جدیدترین نت و تبلچر آهنگ های ایرانی برای گیتار

 

4.4/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید