آکورد تلقین از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Talghin Guitar Chord

ریتم 2/4

اجرای تصویری آکورد تلقین


D#mتن دادم به این تنهایی نیستی

اما حس میکنم اینجاB♭mیی ، اینجاC#یی

D#mمیخوام اما سختمه پاشم

باید چندوقت تو حالِ خودم B♭mباشم

تو حالِ خودم A#mباشم

G#mصبرم کمه A#mبگو    G#mاین چندمین B♭mشبه

G#mتا کی باید Bتلقین کنم همهG#m چی مرB♭mتبه

تنهاD#m دلخوشیم اینه حالا که Bنیستی پیشم

که C#با هر نفس که میکشم F#بهت نزدیکترG#m میشمB♭m G#mصبرم کمه C#بگو اG#mین چندمین B♭mشبه

G#mتا کی باید Bتلقین کنم همهG#m چی مرتبهB♭m

تنها دلخوD#mشیم اینه حالا که Bنیستی G#mپیشم

کهC# با هر نفس که میکشمF# بهت نزدG#mیکتر میشمB♭m

تنها D#mدلخوشیم اینه حالا که نیستیB پیشم

که C#با هر نفس که میکشم F#بهت نزدG#mیکتر میشمB♭m

تنها D#mدلخوشیم اینه حالا که نیستیA#m پیشم

که G#mبا هر نفس که میکشم بهت نزدیکتر F#میشم

 

 

نت و تبلچر تلقین از مهدی یراحی

 

‫4 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا