آکورد اعتراف از شادمهر عقیلی

ریتم 4/4

Shadmehr Aghili – Eteraf Guitar Chord

D#mوقتی بدونی میره، اونی که Bروبروته
F#ادامه ی یه C#عشقه، کهB آخرش A#mسقوطه
چیزیG#m عوض نمیشه، چه با سکوت ، چه فریاد
D#mاونی که عاC#شقم کرد، A#mباید ادامه C#میداد
D#mباید ادامه Bمیداد
G#mاین لحظه از سکوتِF# من و تو دیدنی A#mنیست
C#بیرحمه اون نگاهتB، وقتیA#m رسیدنیB نیست
G#mچیزی عوض نمیشه، چه با F#سکوت، چه A#mفریاد
C#اونی که عBاشقم کرد، بایدC# ادامه میداد
Bباید ادامهC# میدادD#m
D#mجز اعتراف به عشقت، هرچیG#m بگم دروغه
C#این لحظه که Bغرورم تصویA#mر یه غروبه
Bکنار تو به جزF# عشق، C#چیزی ازت G#mنخواستم
Bبه این امید C3که هیچوBقت تموم نمیشیA#m واسم
C#تموم نمیشی وD#mاسم
G#mاین لحظه از سکوتِ F3من و تو دیدنیA#m نیست
C#بیرحمه اون نگاهتB، وقتیA#m رسیدنیB نیست
G#mچیزی عوض نمیشه، چه باF# سکوت، چه A#mفریاد
اC#ونی که عاشقمB کرد، باید C#ادامه میداد
Bباید ادامهC# میدادD#m

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

4.2/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید