آکورد سرتو بزار روشونم از امید

Omid – Sareto Bezar Roo Shoonam Guitar Chord 

 ریتم 4/4

Dmسرتو بذار Cرو شوB♭نه هام Amخوابت بگیCره

بذار تا B♭آروم Amدله بی Gmتابت B♭بگیDmره

بهم نگو Cاز ما B♭گذشته Amدیگه دیCره

حتی من از B♭شنیدAmنش B♭گریم میگیDmره

Dmبذار رو سینم سرتB♭و Dmچشمای خیAmس و Cترتو

بذار تا سیر نگات کنم B♭بو بکشم Amپیرهنتو

Dmبغل کن و بچسب بهB♭م Dmبکش دوباAmره دست Cبهم

جز تو کسی رو ندارم B♭نزدیکتر از Amنفس بهم

Dmسرتو بذار Cرو شوB♭نه هام Amخوابت بگیCره

بذار تا B♭آروم Amدله بی Gmتابت B♭بگیDmره

بهم نگو Cاز ما B♭گذشته Amدیگه دیCره

حتی من از B♭شنیدAmنش B♭گریم میگیDmره

( وقتی چشات Cخوابش B♭میاد Cآدم غماش B♭یادش Amمیاد

Dmیه حالتی Cتو چشB♭ماته که عشق Cخودش باهاش Dmمیاد ) 2بار

Dmسرتو بذار Cرو شوB♭نه هام Amخوابت بگیCره

بذار تا B♭آروم Amدله بی Gmتابت B♭بگیDmره

بهم نگو Cاز ما B♭گذشته Amدیگه دیCره

حتی من از B♭شنیدAmنش B♭گریم میگیDmره

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید