آکورد دلم گرفت از حمید حامی

Hamid Hami – Delam Gereft Chords

ریتم 4/4

Dmدلم گرفت Cای هم Amنفس A#پرم شکستC تو این Dmقفس
Fتو این A#غبارGm تو این Dmسکوت چه بی A#صداC نفس Dmنفس
Gmاز این نامهربونی هاDm دارم از A#غصه می میرDmم
GmرفیقC روز تنهاA#یی یه روزAm دستاتو CمیGm گیرDmم
Amتو Cاین شب گریه A#می تونی پناهDm___A# هق هقم Gmباشی
تو Dmای همزادC همخونه چی میAmشه عاشقمDm باشیAm
Dmدوباره من A#دوباره تو Gmدوباره عشقDm دوباره ما
Dmدو هم Gmنفس دو هم Dmزبون دو همGmسفر دو همA#صدا
A#تو ای پایان تنهایی پناه آخرDm من باش
تو Fاین شب مرگیC پاییز بهارGm باور Dmمن باش
بذاA#ر با مشرق چشماDmت شبمA# روشنترینDm باشه
AmمیخواCم آیینه Gmخونه با چشماD#ت همنشین Dmباشه
Dmدلم گرفت Cای هم Amنفس A#پرم شکستC تو این Dmقفس
Fتو این A#غبارGm تو این Dmسکوت چه بی A#صداC نفس Dmنفس

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید