آکورد بی سرو سامان از مهدی یغمایی

Mehdi Yaghmaei – Bi Saro Saman Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Em

 

 


DـــــــEmـــــــDـــــــEm Emچه برایم مانده از تو جز دلِ سرخورده ام

Dچه برایم مانده جز این ظاهرِ افسرده امC Cکی قرار است خنده امAm را بعدِ توD پیدا کنم

Bmوقتِ آن است شهر را با گریه ام دریا کنم

Emبی سرو سامان منم که بیقرارِ بیقراDرم

رفته ای اما غمت نمیرود از روزگاCرم

مانده ام با یادِ Amتو آخرین چیزی که داBmرم

Cبی سرو سامان منم Amکه بیقرارِ بیقراDرم

رفته ای اما غمتBm نمیرود از روزBmگارم  C

مانده ام با یادِ توAm آخرین چیزی که داBmرم  Em DـــــــCـــــــEm Emقلبِ بیمارم تو را دائم به یاد می آورد

Dجای خالیِ تو دارد از تنم جان میبرد C Cقسمتِ من این شده با عکسِ تو خلوت کنمD

عاقبت باید به این Bmدیوانگی عادت کنم

Emبی سرو سامانC منم که بیقرارِ بیقرارمBm

رفته ای اما غمت Gنمیرود از روزگاCرم

مانده ام با یادِ Amتو آخرین چیزی که داBmرم

Cبی سرو سامان منم Amکه بیقرارِ بیقراDرم

رفته ای اما غمت Bmنمیرود از Bmروزگارم  C

مانده ام با یادِ Amتو آخرین چیزی که دBmارم  Em

5/5 - (1 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا