آکورد بمان از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Beman Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Fm

 

 


FmـــــــG♭ـــــــB♭mـــــــE♭mـــــــFmـــــــE♭mـــــــFm

گفتم بمان Fmگفتی نگو G♭وقتی نمیماFmنم

گفتم پشیمــFmـان میشوی G♭گفتی نمیداFmنم

Fگفتم G♭dimنمیــپـرB♭mسی چه میA♭ آید سرمG♭ بی تو

E♭m  گفتی نه میداA♭mنم ، نهG♭ میپرسم ،E♭m نه میماFmنم

B♭mاز آنچه میG♭ آید سرم E♭mبا رفتنت E♭گفتم A♭ D♭گفتم که هر Fmکاری کنم یادِ توE♭m میوفتم B♭m G♭انقدر گفتم E♭mباش ، E♭mگفتم باش گفتم A♭که

D♭بر هر چه اصرA♭اری کنمFm یادِ تو میوG♭فتم ، E♭mیادِ تو میوFmفتم

FmـــــــE♭mـــــــFmـــــــG♭ـــــــB♭mـــــــE♭mـــــــFmـــــــG♭

مُردم بفهـFmـمانم G♭به تو Fmمن بیشـFmـتر از G♭هر Fmکسی

ای از خودت Fmهم بی خبرB♭m فکرِ A♭تو بوG♭دم

E♭mگفتم اگر E♭mراهی A♭نشد به E♭mتارِ موی E♭mتو قـA♭ــسم  E♭m

من از خودت هم بیشترA♭ فکرِ G♭تو بوFmدم

 

از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم …

G♭انقدر گفتم E♭mباش ، گفتم باش E♭mگفتم A♭که

D♭بر هر چه اصرA♭اری کنم Fmیادِ تو میوG♭فتم ،E♭m یادِ تو میوB♭mفتم

 

 

4.8/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید