آکورد از خون جوانان وطن لاله دمیده از محمدرضا شجریان

MohammadReza Shajarian – Javanane Vatan chords

ریتم 6/8 سنگین

Gmهنگام می و هنگام می و هنگام می و A#فصل گل و Gmگشت وجانم A#گشت و خدا Gmگشت و حبیب Cگشت و چمنFm شدGmدربار بهار دربار بهار دربار بهاA#ری خالی از Gmزاغ و جانمA#زاغ و حبیب Gmزاغ و خدا Cزاغ و زغن FmشدGmاز ابر کرم خطۀ ی ری رشک ختنC شدCmدلتنگ و چو من Gmمرغ قفسA# بهر خدا Gmمرغ قفسC بهر وطنFm شد
چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخچه بد Gmکرداری ای Fmچرخسر A#کین داری ایGm چرخنه دینA# داری نه Cآیین دارینه Fmآیین داری ای Gmچرخنه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ
Gmاز خون جوان، از خون جوانGmاز خون جواA#نان وطنGm لاله، خدا A#لاله، حبیبGm لاله، جانمC لاله دمیدهFmGmاز ماتم سرو، از ماتم سروGmاز ماتم سروA# قدشان Gmسرو، جانمA# سرو، خداGm سرو، حبیبC سرو خمیدهFmGmدر سایه ی گل، بلبل از این غصه خزCیدهCmگل نیز و چو من Gmدر غمشان A#جامه، خدا Gmجامه، حبیب Cجامه دریدهFm
چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخچه بد Gmکرداری ای Fmچرخسر A#کین داری ایGm چرخنه دینA# داری نه Cآیین دارینه Fmآیین داری ای Gmچرخنه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ
Gmاز اشک همه، از اشک همهGmاز اشک همه، A#روی زمین Gmزیرو، جانم A#زیرو، زمین Gmزیرو، جانم Cزیرو زبر FmکنGmمشتی گرت از مشتی گرت ازGmمشتی گرت از خاA#ک وطن Gmهست و، جانمA# هست و، خداGm هست ووطن Cهست و به سرFm کنGmغیرت کن و اندیشه ی ایام بتر CکنCmاندر جلو Gmتیر عدو A#سینه، جانم Gmتیر، عدو Cسینه سپر Fmکن
چه کج Gmرفتاری ای Fmچرخچه بد Gmکرداری ای Fmچرخسر A#کین داری ایGm چرخنه دینA# داری نه Cآیین دارینه Fmآیین داری ای Gmچرخنه دینA# داری نه Cآیین داری ای Gmچرخ
4.8/5 - (5 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا