آکورد آواز قو از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand – Avaze Ghoo Guitar Chord

ریتم 2/4

 

اونکه C#mجدا میکنه عطر نیست Aمغز توئه
اینا که Bمیگی حقیق نیستG#m فرض توئه
تو به Aچیزی که به نفعت باشه اG#mیمان داری
دو دفعه Bصبر اومده برگرد بری C#mنقض توئه
بهترینC#m آهنگ زندگیه منA نبض توئه
بمونه Bپیش تو قلبم این G#mمرز توئه
تو چراغA دل تاریکمو روG#mشن کردی
شهر Bآباد شده ی دل جز C#mمرز توئه
C#mحیف حضور تو بند به موA بود
Bحیف ادامه با تو آرزو G#mبود
Aعشق صداش تا هفت تا آسمون G#mرفت
Bحیف آوازش آواز قو C#mبود
Aعشق یه قاتل فراF#mری
Bعشق پرونده‌ ی تا ابد G#mباز
نه نه نه نهA نه فرق نداره تو زBندون
G#mتو زندنی باشی یا سرC#mباز
فکر C#mتو توی ذAهنم داره آشوب میکنهG#m برC#mعکسش دیدنت Aحال منو خوب میکنهG#m من هر C#mروز به اAمید دیدنت Bپا میشم G#m عشق C#mداره تورو یوAسف منو یعـG#ـقوب میکنه
عاشقC#m عین یه کشتی توی گل G#mگیر میکنه
عشق عاBدت داره هی عاشقو تحـAـقیر میکنه
این C#mکارو با فرهادم هزار G#mسال پیش کرد
عشق هموBنه فقط اسما داره Aتغییر میکنه
C#mحیف حضور تو بند به موA بود
Bحیف ادامه با تو آرزو G#mبود
Aعشق صداش تا هفت تا آسمون G#mرفت
Bحیف آوازش آواز قو C#mبود
Aعشق یه قاتل فراF#mری
Bعشق پرونده‌ ی تا ابد G#mباز
نه نه نه نهA نه فرق نداره تو زBندون
G#mتو زندنی باشی یا سرC#mباز

4.7/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید