آکورد کجا باید برم از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Koja Bayad Beram Guitar Chord

ریتم 4/4

اجرای تصویری آکورد کجا باید برم

 


2( D♭ـــــCm )

Cmکجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم D♭نیاره

Cmکجا باید برم که یک شب فکرِ تو منو راحت D♭بذاره

E♭چه کردم با خوFدم که مرگو زندFگی برام D♭فرقی Cmنداره

E♭محاله مثل Fمن توی این حالِ بد D♭کسی طاقت Cmبیاره

Cmکجا باید برم که تو هر ثانیه م تو رو اونجا D♭نبینم

Cmکجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو D♭نشینم

D   قرE♭اره بعد تو Fچه روزایی رو منF تو تنهاD♭ یی  Cmببینم

E♭دیگه هرجا Fبرم چه فرقی میکنه D♭از عشقِ تو همینمCm

CmــــــB♭mــــــD♭ــــــA♭ــــــCmــــــFmــــــB♭mــــــCm

B♭mجوونیمو سفر Fmکردم که از تو دور شم یک دم

منو هرجور Cmمیبینی E♭شبیهِ یک سفرA♭نامه م

B♭mشبیهِ یک سفرناCmمه م

 

کجا باید برم …

 

 

 

نت و تبلچر کجا باید برم از روزبه بمانی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا