آکورد تو واسه من عشق از احمد صفایی

 

C#mتو واسه من عشقی اصا جز تو به هیشکی هیچ حس نیست

با تو باشم دیگه استرس نیست دلم بهF#m تو خوشه

F#mحاله خوبم از بودنته Dتو نباشی تویه دله من غمته

Bmهر چی دوست دارم بگم باز کمته دلم بهC#m تو خوشه

C#mتو تا آخر عمر واسه منی تو عشقه زود رنج و حساسه منی

تو صاحب قلبو احساس منی تو رو F#mدوست دارم

F#mبا تو همه روزام عالی میشه Dنمیدونی که دلم چه حالی میشه

Bmبودنت باعث خوش حالی میشه تو رو C#mدوست دارم

C#mنمیتونم یه روز Dبی تو رو Eسر کنم C#mدلم میخواد تو Dرو عاشقترBm کنم

C#mتو باشی پیشم Dبا غصه هاE قهر F#mکنم منو از این حاله بد رد کنم

Dتا قبل تو یه روز Eخوش نبوBmدش باهام Dکنار تو تعبیرE میشه Bmرویاهام

Dبدم میار از شلوEغی و ازدBmحام میخوام C#mتو فقط باشی باهام

F#mتو کل دنیا دیکه مثه عشقه ما نیست

Eتو دلم دیگه جز تو واسه کسی جا نیست

Dتو که میدونی همه ی دنیاC#mمی

F#mتو که نباشی اصلا حالم رو به راه نیست

Eتو نبود تو دیگه خنده رو لبام نیست

Dتو که بری بدونه تو میشم C#mروانی

 

نمیتونم یه …

 

 

برای دانلود نت و تبلچر گیتار اینجا کلیک کنید همچنین برای دانلود جدیدترین آکورد ها اینجا کلیک کنید

 

دکمه بازگشت به بالا